WALEC GABIONOWY

Opis wyrobu
Walce gabionowe wykorzystuje się do wypełnienia przegłębień erozyjnych u podnóża budowli hydrotechnicznych (również nadmorskich), w miejscach podpór mostowych lub występowania wyrw. Wypełnienie kamieniem walca odbywa się poprzez otwór w szwie bocznym.


image

Schemat walca gabionowego

Wymiary
Długość (L)
(metr)
Średnica (D)
(metr)
Objętość
(metr3)
1,00
0,65
0,33
1,50
0,65
0,50
2,00
0,65
0,66
1,00
0,95
0,71
1,50
0,95
1,06
2,00
0,95
1,41
Istnieje możliwość wyprodukowania WALCA GABIONOWEGO
o niestandardowych wymiarach. Zaleca się, aby każdy niestandardowy
wymiar wynikał z projektu wykonawczego.
Tolerancja wymiaru oczka i średnicy zgodna z normą PN-EN 10223-3
Materiał
Wielkość oczka siatki
(mm)
Rodzaj powłoki
antykorozyjnej siatki
Średnica drutu
(mm)
80x100
Cynk (Zn)
pokrycie 245 g/m2
2.70
Cynk (Zn)
pokrycie 255 g/m2
3.00
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 245 g/m2
2.70
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 255 g/m2
3.00
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 245 g/m2 + PVC
2.70/3.70*
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2

Galeria wyrobu