NORMY i CERTYFIKATY

APROBATA TECHNICZNA
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2013-02-2966
„Kosze i materace plecione do gabionów”
wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Aprobata Techniczna

CERTYFIKAT ZKP
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
ITB-0692/Z
wydany przez Instytut Techniki Budowlanej

Certyfikat ZKP

NORMA EUROPEJSKA
Norma PN-EN 10223-3
Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki
Część 3: Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona
do celów technicznych w budownictwie lądowym i wodnym

Norma - gabiony plecione

NORMA EUROPEJSKA
Norma PN-EN 10223-8

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki
Część 8: Kosze gabionowe z siatek zgrzewanych

Norma - gabiony zgrzewane