KOSZ GroundMesh

Opis wyrobu
Kosze GroundMesh wykorzystywane są w stabilizacji geotechnicznej do tworzenia lub odtwarzania naturalnych pionowych ścian o dużym kącie nachylenia. GroundMesh wykorzystuje się jako podbudowę dla infrastruktury drogowej, kolejowej oraz ochrony terenów nadbrzeżnych lub do terasowania obszarów górskich. Zwiększona stabilizacja GroundMesh w ośrodku gruntowym jest możliwa dzięki zastosowaniu wydłużonej podstawie kosza.


image

Schemat kosza GroundMesh

Wymiary
Długość (L)
(metr)
Szerokość (W)
(metr)
Wysokość (H)
(metr)
Długość siatki
kotwiącej (A)
(metr)
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
2,00-12,00
1,50
2,00
3,00
4,00
Istnieje możliwość wyprodukowania KOSZA GroundMesh
o niestandardowych wymiarach. Zaleca się, aby każdy niestandardowy
wymiar wynikał z projektu wykonawczego.
Tolerancja wymiaru oczka i średnicy zgodna z normą PN-EN 10223-3
Materiał
Wielkość oczka siatki
(mm)
Rodzaj powłoki
antykorozyjnej siatki
Średnica drutu
(mm)
80x100
Cynk (Zn)
pokrycie 245 g/m2
2.70
Cynk (Zn)
pokrycie 255 g/m2
3.00
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 245 g/m2
2.70
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 255 g/m2
3.00
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 245 g/m2 + PVC
2.70/3.70*
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2

Galeria wyrobu