KOSZ GABIONOWY

Opis wyrobu
Kosze gabionowe stanowią podstawowy produkt z siatki heksagonalnej, gdzie znajdują swoje zastosowanie jako elementy budowli w inżynierii rzecznej jak np.: opaski brzegowe, zapory, stopnie, ostrogi, itp. W inżynierii drogowej kosze gabionowe służą jako ekrany akustyczne niwelujące oddziaływanie dróg na obszary sąsiadujące, a w przestrzeni miejskiej służą jako dekoracja oraz jako element ogrodzenia. W zależności od wymiaru kosza stosuje się przegrody poprawiające jego wytrzymałość oraz łatwość montażu. Kosze w zależności od zapotrzebowania produkuje się z siatki o oczkach 80×100 mm.


image

Schemat kosza gabionowego

Wymiary
Długość (L)
(metr)
Szerokość (W)
(metr)
Wysokość (H)
(metr)
Liczba przegród
1,00
0,50
1,00
1,50
2,00
0,50
1,00
0
1,50
1
2,00
1
3,00
2
4,00
3
5,00
4
6,00
5
Istnieje możliwość wyprodukowania KOSZA GABIONOWEGO
o niestandardowych wymiarach. Zaleca się, aby każdy niestandardowy
wymiar wynikał z projektu wykonawczego.
Tolerancja wymiaru oczka i średnicy zgodna z normą PN-EN 10223-3
Materiał
Wielkość oczka siatki
(mm)
Rodzaj powłoki
antykorozyjnej siatki
Średnica drutu
(mm)
80x100
Cynk (Zn)
pokrycie 245 g/m2
2.70
Cynk (Zn)
pokrycie 255 g/m2
3.00
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 245 g/m2
2.70
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 255 g/m2
3.00
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl)
pokrycie 245 g/m2 + PVC
2.70/3.70*
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2

Galeria wyrobu